Orientacions per a la descripció de llocs de treballs especifics

Orientacions per a la descripció de llocs de treball específics estructurals de centres educatius públics i per a la provisió provisional. Curs 2014-2015

Model  defininitori llocs especifics estructurals