RESPOSTA DEL DEPARTAMENT INCIDENCIA ADJUDICACIONS EN JORNADES DE 0,50

Resposta del departament incidencia adjudicacions en jornades 0,50