RESPOSTA DEL DEPARTAMENT INCIDENCIA ADJUDICACIONS EN JORNADES DE 0,50