Ets aquí
Inici > NORMATIVA > Reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari

Reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari

Dia: 28 d’abril de 2017

Hora: 9:30              

                                          Ordre del dia:

1.- Resolució ENS/xx/2017, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (el document s’enviarà abans de la reunió).

2.- RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2017, de xx de xxxx, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018 (el document s’enviarà abans de la reunió).

3.- Fusió de l’IMEB amb el Consorci d’Educació (a petició d’UGT).

4.- Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova (a petició d’UGT).

5.- Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia (a petició d’UGT).

6.- Torn obert de paraules.

Top