RIGAU RETALLA UN 20% LA DOTACIO ALS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ INICIAL PQI

Els PQPI són una modificació dels extingits Programes de Garantia Social introduïts en la LOE, aprovada en 2006. Els PQPI van ser concebuts com a programes “flexibles” i “gens teòrics” orientats a joves sense cap tipus d’interès en el sistema reglat. Funcionen com una eina perfecta per a fer una inserció laboral dels alumnes amb més dificultats educatives.

BUTLLETI