SENSE ACORD: FUNCIÓ PÚBLICA PRETÉN IMPLEMENTAR EL SEU PLA DE DESESCALADA RETALLANT DRETS LABORALS

Malauradament ha estat impossible arribar a un acord amb la Funció pública sobre la reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Butlletì