ALERTA! ESTADIS DE PROMOCIÓ (SEXENNIS)

ALERTA! amb L'Acord GOV/29/2012 que modifica les condicions per al reconeixement dels estadis docents: Si la sol·licitud de reconeixement de l'estadi és posterior a la data

29M VAGA GENERAL

Mani 11 M Vaga General   La web de la vaga general del 29M Calendari de mobilitzacions L'ERO als funcionaris