ATENCIÓ SÓN TAULES ORIENTATIVES AIXÒ NO ÉS MATEMÀTIC I POT CANVIAR EN QUALSEVOL MOMENT.

Especialitat: Infantil
treballen total % més alt
consorci 364 1172 31,06 40500
comarques 541 950 56,95 51000
B llobregat 455 968 47,00 49000
V occidental 506 1087 46,55 46000
maresme 541 843 64,18 49000
Central 298 519 57,42 46000
girona 651 1130 57,61 51500
lleida 257 394 65,23 47600
TGN 357 685 52,12 45500
TEB 90 296 30,41 20000
ESP: PRI
treballen total % més alt
ST: 1 Barcelona Consorci 856 3544 24,15 21800
ST: 2 Barcelona Comarques 898 2939 30,55 45000
ST: 3 Baix Llobregat 961 2735 35,14 45600
ST: 4 Vallès Occidental 1068 2859 37,36 42600
ST: 5 Maresme Vallès Or. 1118 2568 43,54 45700
ST: 6 Catalunya Central 579 1639 35,33 20300
ST: 17 Girona 1098 3176 34,57 46000
ST: 25 Lleida 606 1536 39,45 21800
ST: 43 Tarragona 731 2259 32,36 19600
ST: 44 Terres de l’Ebre 226 1083 20,87 18200
ESP: MU
treballen total % més alt
ST: 1 Barcelona Consorci 117 271 43,17 48700
ST: 2 Barcelona Comarques 98 185 52,97 50000
ST: 3 Baix Llobregat 99 170 58,24 49000
ST: 4 Vallès Occidental 104 185 56,22 51000
ST: 5 Maresme Vallès Or. 112 155 72,26 51000
ST: 6 Catalunya Central 91 107 85,05 13000
ST: 17 Girona 105 174 60,34 51500
ST: 25 Lleida 77 101 76,24 51600
ST: 43 Tarragona 94 145 64,83 49000
ST: 44 Terres de l’Ebre 44 99 44,44 22000

 

ESP MALL
treballen total % més alt
ST: 1 Barcelona Consorci 41 92 44,57 22200
ST: 2 Barcelona Comarques 40 58 68,97 46000
ST: 3 Baix Llobregat 29 45 64,44 20000
ST: 4 Vallès Occidental 39 55 70,91 60000
ST: 5 Maresme Vallès Or. 36 40 90,00 19000
ST: 6 Catalunya Central 18 20 90,00 20000
ST: 17 Girona 49 55 89,09 62000
ST: 25 Lleida 8 12 66,67 21000
ST: 43 Tarragona 19 23 82,61 20000
ST: 44 Terres de l’Ebre 15 17 88,24 51000