Temes que s’afegeixen a la part B del temari de la fase d’oposició del procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació.

ORDRE EDU/183/2019, de 7 d’octubre, per la qual s’aprova la relació de temes que s’afegeixen a la part B del temari de la fase d’oposició del procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació.