vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats: Inspecció d’Educació,cossos d’ensenyaments secundaris,EOI, EASD