Print Friendly, PDF & Email

👉Increment del 1,5% del sou amb efectes retroactius de gener 2018.
👉Increment addicional 0,25 amb efectes juliol 2018.
👉Increment addicional 0,2% pendent.
👉Cobrament 100% retribucions en les baixes des del primer dia.
✊No ens oblidem de la tornada de les pagues que ens deuen!
✅La 1a quinzena d’octubre ens reunirem per calendaritzar pagues extres 2013 i 2014.