Print Friendly, PDF & Email

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de servei com a substitut fins al 30 de juny de 2019 en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament, rebran un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2019.

La formació s’acreditarà  amb la presentació del document acreditatiu de la realització de la formació. abans del 31 de desembre de 2019, als serveis Territorials on  s’ha   tingut   el  darrer  nomenament

 

Butlletí

 

Cursos  Online  i  presencials  mes  juliol  reconeguts  pel departament d’ensenyament   

 

INSCRIPCIONS AQUÍ o la web: publica.cat

          

Per consultar assignacions