Print Friendly, PDF & Email

Davant la situació política actual i l’imminent judici als i les líders independentistes, la UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya manifestem:

• Que per avançar en la resolució del problema polític de relació entre Catalunya i Espanya, cal retornar al terreny de la política la solució d’un contenciós que mai no s’hauria d’haver judicialitzat.
• Que les acusacions que planteja la Fiscalia s’associen a un ús de la violència que no hem vist ni s’ha pogut acreditar, per la qual cosa demanem que siguin revisades i que les deliberacions del tribunal s’ancorin únicament sobre fets provats.
• Que la presó preventiva contra els dirigents polítics i líders de les entitats no està justificada. Demanem que les persones encausades puguin assistir en llibertat al judici i tenir la capacitat de defensar-se amb garanties.
• Reclamem justícia imparcial, amb totes les lletres i tots els requisits ètics. Reclamem imparcialitat, que exigeix que els magistrats actuïn com a tercers, aliens als interessos en joc. Reclamem integritat, que exigeix coherència i respecte a la dignitat humana. Reclamem diligència i transparència.
• Considerem que actualment, i per determinades actuacions judicials contràries a la llibertat d’expressió i d’organització, s’ha posat en qüestió la confiança pública en el sistema judicial i el seu paper com a pilar de la democràcia. Per això, en aquests moments de tensió i atenció pública sobre aquesta causa, pesa sobre el Tribunal Suprem la màxima responsabilitat de saber complir amb el seu deure.
• Per trobar solucions polítiques cal donar una oportunitat al diàleg i la negociació. En aquest sentit, demanem als governs de Catalunya i de l’Estat que propiciïn un clima i escenaris que ho facilitin, i oferim el compromís de tots dos sindicats per treballar-hi, en un espai ampli de la societat civil i política de Catalunya.
• La diversitat i pluralitat de la societat catalana constitueixen la més gran riquesa que té el país si estan inscrites en un marc de convivència democràtica. CCOO i la UGT ens mostrem contraris i bel•ligerants contra qualsevol actitud d’intolerància que posi en risc la convivència.
• La pluralitat és un dels pilars de CCOO i UGT, per això posem en valor que la nostra afiliació participi en mobilitzacions polítiques d’acord amb les seves conviccions.
• Catalunya pateix greus problemes socials que requereixen solucions urgents i que necessiten la plena dedicació dels governs per erradicar la precarietat i les desigualtats. La UGT i CCOO mantenim el compromís històric del sindicalisme català de promoure el benestar i la cohesió social de les persones treballadores i de defensar-ne els drets i les llibertats.