Print Friendly, PDF & Email

Documents d’organització i gestió

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2019-2020

Consulteu les novetats per al curs 2019-2020 

 


Projecte educatiu de centre
Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació del centre .pdf Cicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització de les llars d’infants .pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf
Cultura digital del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf Organització del temps escolar.pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Innovació pedagògica .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Personal docent .pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu  .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal docent  .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Ensenyaments artístics superiors .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Prevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf Protecció de dades personals .pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Recollida i tractament de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdf Transparència i accés a la informació pública .pdf
Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf Ús social dels centres .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf