Print Friendly, PDF & Email
Funcionaris docents en l’exterior

Resolució de 19 de novembre de 2019, de la Subsecretaria, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de personal docent en l’exterior.

Assessors tècnics en l’exterior

Resolució de 19 de novembre de 2019, de la Subsecretaria, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs d’assessors tècnics a l’exterior.

Termini de presentació:

Serà de quinze dies hàbils, que començaran a computar-se el dia 26 de novembre de el 2019.