Print Friendly, PDF & Email

La prioritat de la UGT de Catalunya és i ha estat sempre arribar a acords amb l’administració pública. Fa poques setmanes, per exemple, signàvem l’increment salarial per a l’any 2018 fruit dels acords signats a nivell estatal pel nostre sindicat. Malauradament, però, sembla que l’executiu català ha decidit optar per la via del conflicte i ha trencat totes les vies de diàleg.

És per tot això que juntament amb les companyes i companys de tots els serveis públics que depenen de l’Administració de la Generalitat, la UGT hem decidit convocar una jornada de vaga el proper dia 12 de desembre. Entenem que és el moment d’avançar tots junts per assolir objectius comuns i no de convocar vagues sectorials que ens debiliten i ens allunyen d’aquest objectiu. Per aquest mateix motiu, no cal dir-ho, no ens sumarem a convocatòries sectorials anunciades aquests dies i demanem als sindicats representatius al sector públic que se sumin a la convocatòria. La lluita és compartida i creiem que cal defugir ara més que mai el corporativisme. Lluitant junts pel que ens afecta a totes i tots tindrem més força per aconseguir allò que afecta només els nostres sectors respectius.