Mes: octubre de 2020

COM RECLAMAR LES NOTES DE LA FASE D’OPOSICIÓ?

En/na: _______________________________­­­­­­­­_______________________________________ ___ docent  del COS de Secundària, de l’especialitat __________________­­­­­__________________ _                               D.N.I ___________________. Amb domicili a efectes…