Print Friendly, PDF & Email

La Federació de Serveis i la Federació de Treballadors/es  de l’ensenyament de la UGT de Catalunya, convoquem vaga general a l’educació pel dia 22 de maig.

Els col.lectius convocats son el personal docent i no docent, personal PAS , tant dels centres públics, com privats, de tots els nivells, des de 0-3 a la universitat i el personal del lleure educatiu.El motiu de la vaga es exigir la retirada del decret 14/2012 del ministre Wert i impedir que es produeixin mes retallades en el sistema educatiu de Catalunya.

La dràstica retallada de recursos es un atac sense precedents al funcionament dels centres sostinguts amb fons públics, suposa una gran pèrdua de llocs de treball en tots els sectors i incideix negativament en la qualitat educativa, que ha de ser la garantia de la igualtat d’oportunitats i una de les eines principals per sortir de la crisi actual.

RAONS PER ANAR A LA VAGA