Print Friendly, PDF & Email

Aquesta instrucció suprimeix la redactada el 15 d’octubre, per la de 5 de novembre,

Felicitar al departament per modificar una instrucció que ja es feia antiga en 15 dies, i al mateix temps posar un traductor que faci interpretar la norma i baixar a un llenguatge que els mestres i professors som incapaços d’entendre.

Almenys sabem que diners per substitucions no hi ha, però si per canviar les normes cada 15 dies, i  als dos dies posar notes informatives per poder interpretar la instrucció.

Conclusions companys:

Abans de posar-te malalt consulta amb el teu advocat que el s’encarregui de la paperassa.

Nota informativa 6/2012, de 5 de Novembre

Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (08.11.12)

Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (16.10.12)

Resum justificació d’absencies  PDF