Print Friendly, PDF & Email

La UGT donem suport a tots els moviments que valoren la inclusió, que donen un impuls a la millora i al creixement de les condicions dels nostres infants i joves.
Exigim el desplegament del Decret d’Inclusiva amb el pressupost, els recursos i la planificació necessàries, per garantir el dret a una veritable inclusió educativa que no deixi enrere cap alumnat.
És un clam de famílies, professionals, organitzacions, entitats de tota la comunitat educativa que no pot esperar més.

Amb el següent comunicat, fem una crida a participar en la concentració convocada el dissabte dia 2 de desembre de 2023 a les 12h a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

La inclusiva ens afecta a tota la comunitat educativa! Famílies, alumnat, docents, personal dels Serveis Educatius, personal laboral d’atenció educativa, vetlladors/es…

OMPLIM LA PLAÇA SANT JAUME!!

 

Manifest de les entitats sotasignants per una escola inclusiva REAL

Concentració per exigir el desplegament real del decret d’inclusió educativa. Som el MICEC (Moviment per la inclusió de la comunitat educativa de Catalunya) que ens mobilitzem per una educació inclusiva real ja. Ens podeu trobar a @petemviaaugusta.

El proper dissabte 2 de desembre convoquem una concentració a Plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat de Catalunya. Convoquem als mitjans de comunicació a les 12:00h. per visibilitzar el malestar creixent de la comunitat educativa.

La iniciativa ha estat promoguda per famílies amb infants, adolescents i joves amb capacitats diverses amb el suport d’entitats socials i sindicats. Davant la inacció dels successius governs a l’hora de desplegar el Decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, aprovat el 17 d’octubre de 2017, hem decidit mobilitzar-nos. El Departament d’Educació no vetlla perquè els centres educatius disposin dels recursos necessaris per atendre la diversitat, així com de formació a tots els centres i professionals, a fi de garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Exigim al Govern de Catalunya el desplegament del Decret 150/2017 i el compliment de la LEC, amb una dotació pressupostària que garanteixi, sense mitges tintes, l’atenció de l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Una escola per a totes, ja siguin centres ordinaris o d’educació especial, on tot l’alumnat pugui fer efectiu el dret a rebre una educació de qualitat. El nostre govern no pot continuar vulnerant de forma sistemàtica aquest dret.

És per tot això que demanem:

– El compliment de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat pel que fa a l’educació (article 24). Vulnerar aquest dret implica negar als infants i joves els recursos públics necessaris pel seu desenvolupament educatiu i personal.
– El compliment de l’Informe d’educació mundial de la UNESCO sobre educació i inclusió (2020):
Es demana als països que garanteixin una educació de qualitat inclusiva i equitativa i promoguin l’aprenentatge al llarg de tota la vida.
           • Entén la inclusió com l’acció d’assegurar i garantir el dret de tot nen a l’accés, presència, participació i èxit a la seva escola.

– El compliment de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC) que assenyala que s’ha de destinar el 6% del PIB a l’educació.

– Un pla d’acció urgent, amb dotació econòmica, sobre el desplegament del decret d’escola Inclusiva, a fi que es garanteixi la participació de tot l’alumnat en condicions d’equitat i igualtat d’oportunitats durant l’horari lectiu i no lectiu al centre educatiu (menjador, sortides, colònies, lleure).
– Desplegament i implementació de les mesures i suports intensius per atendre les necessitats dels alumnes més vulnerables de la població escolar, els alumnes amb necessitats educatives especials. (SIEI, AIS, CEEPSIR, IFEs, etc. Són totalment insuficient i infradotats!
– La dotació suficient de professionals especialistes (docents i personal laboral d’atenció educativa) en els recursos i suports intensius per garantir la participació i progrés de l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’aula ordinària (en aquests moments no es garanteix)
– L’increment de les mesures i suports de caràcter addicionals a tots els centres educatius per atendre i donar resposta a l’alumnat que requereixi  aquests recursos: mestres d’educació especial, mestres d’audició i llenguatge, orientadors/es educatius/ves, aules d’acollida, aules hospitalàries, atenció domiciliària, etc.
-El desplegament real i la implementació de mesures i suports universals que posibiliten que TOT l’alumnat pugui participar i progressar en totes les situacions o contextos d’aprenentatge.
-La baixada de les ràtios escolars com la primera de les mesures universals. L’increment de les plantilles docents que permetin la codocència a l’aula,l’increment de personal laboral d’atenció educativa, la creació dels espais amb la dotació horària necessària per tal que docents i especialistes es puguin coordinar per possibilitar el progrés de tot l’alumnat a l’aula i al centre, per desenvolupar i implementar projectes com el de convivència escolar i benestar emocional o l’acció tutorial i l’orientació educativa…
-L’increment de les plantilles dels Serveis Educatius que assessoren a les famílies i els centres educatius i donen atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Parlem del EAP (equips d’orientació i d’assessorament psicopedagògic), dels logopedes del CREDA, dels mestres itinerants per a alumnat amb discapacitat deficients visuals del CREDV, dels especialistes en TEA i trastorns de la conducta del CRETDIC, fisioterapeutes, etc.
Un sistema educatiu que no exclogui a ningú i on tot l’alumnat se sent acollit, atès i respectat. I on tothom pot desenvolupar de la millor manera les seves capacitats, més enllà dels condicionants físics, intel·lectuals, sensorials, socials o culturals de l’alumnat.
– El compliment de la disposició addicional trenta-unena de la LEC que recull que el Govern havia d’establir un calendari per a la internalització de les vetlladores com personal tècnic de suport educatiu, com son les EEE (Educadores d‘Educacio Especial) i les AEE ( Auxiliars d’Educació Especial), per tal que durant el curs 20-21 les vetlladores passessin a formar part de les plantilles dels centres.
El govern de Catalunya no pot continuar deixant enrere als més vulnerables i permetre la seva segregació. Alumnat, famílies, professionals i entitats de Catalunya passem a l’acció i us animem a que participeu en aquesta concentració, aportant els vostres cartells per exigir el desplegament del Decret d’escola inclusiva.

Totes aquestes entitats socials i sindicats han mostrat el seu suport a aquesta convocatòria:

Associació Catalana d’infermeria i salut escolar
Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual
LADD.
Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)
Associació Digues
Associació Entretots
Associació La Capa del Superheroi.
Associació SOS a la Capacitat Intel.lectual
Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC)
Associació SOS a la Capacitat Intel.lectual
Autisme amb futur
Coordinadora Obrera Sindical (COS).
CGT Ensenyament
Federació ECOM
Federació d’Educació de CCOO de Catalunya
Federació d’Ensenyament Unió Sindical Obrera de Catalunya (FEUSOC)
Federació Catalana d’Autisme
Intersindical Educació
Plataforma escola inclusiva Garraf
Plataforma per la infermera escolar
Plataforma per una escola inclusiva Catalunya
Sindicat de mares. SinMaDif
UGT SERVEIS PÚBLICS- EDUCACIÓ
USTEC-STEs
Volem signar i escoltar

UGT Educació Pública