Print Friendly, PDF & Email

Image1La societat europea actual considera necessari assolir el major nombre de competències en educació i professionals, que influeixin en la inclusió social i en l’ocupació de la persona durant la seva vida laboral.
Tenir accés a una oferta de formació i educació i participar en l’aprenentatge permanent és un dret de la ciutadania.
Estem encara lluny de l’objectiu que la Unió Europea va establir pel 2010 a través del Consell d’Europa, on es pretenia que el 12,5% de la població assalariada seguís alguna oferta de formació permanent o formació continua. A Catalunya, només vàrem arribar a un 9,5 % i al Baix Llobregat tan sols dos de cada deu petites empreses ubicades a la comarca van fer cursos de formació per al seu personal.
Al Baix Llobregat, els centres de Formació Professional reglada de caràcter públic sumats als d’àmbit privat i als centres reconeguts per impartir la Formació Professional Ocupacional i Continua, haurien d’oferir capacitats suficients per invertir la realitat actual: tan sols el 13% dels aturats de la nostra comarca tenen estudis secundaris o superiors.
Cal impulsar la creació de l’escola d’adults per assegurar les titulacions que permetin accedir a la FP al 87% dels aturats restants.
Per començar a superar la crisi i obrir les portes al progrés necessitem que la innovació i el coneixement vagin plegats amb la Formació Professional per aconseguir una ocupació de qualitat en unes empreses competitives.

Programa de la Jornada
16:00 Salutació. Xaxier Juanto, Secretari Comarcal de la UGT del Baix Llobregat
16:30 El mapa de la Formació Professional al Baix. Jose Vicente Fernández, Responsable de FP Serveis Territorials Ensenyament Certificats de Professionalitat. Eva Gajardo, Secretària Nacional de la UGT de Catalunya.
Moderador: Paco Ramos, FETE-UGT.
Torn obert de paraules
18:00 Formació Professional Dual. Una experiència a tres bandes. Carme Brito, Sotsdirectora FP INS Esteve
Terrades (Cornellà) Manu Reyes, Responsable de FP Catalunya de AJEC
Moderadora: Rocio García, Regidora de polítiques de ciutadania de l’Ajuntament de Cornellà.
Torn obert de paraules
19:30 Cloenda: Roser Font, Secretaria General de FETE-UGT de Catalunya.
INSCRIPCIONS :
scomarcal@baixllobregat.ugt.org o al tel. 93 2619002 Indiqueu nom i empresa o entitat.

METRO L5 Cornellà centre, RENFE Cornellà,