Print Friendly, PDF & Email

El proper nomenament serà el divendres 13 setembre

A partir de l’inici del curs lectiu els Serveis Territorials i el Consorci  d’Educació de Barcelona realitzaran actes de nomenaments telemàtics d’acord amb
el procediment que s’estableix a l’article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014  

Els nomenaments serán els dimarts i divendres

————————————————————————————————————————————————————————————

Consulta i modificació de dades de la borsa de treball de personal docent

Termini: 16 de setembre. Horari de connexió: de 9 a 24 hores

Accès aplicatiu