Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ ENS/1538/2016, de 20 de juny, sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d’elecció per al professorat interí, dins del procediment d’adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.

S’obre un termini de 3 dies per registrar una sol·licitud complementària de les adjudicacions d’estiu, per aquelles persones interines que hagin demanat el reconeixement de perfils i no l’hagin pogut fer constar a la sol·licitud.

A partir del dia 24 de juny, podreu trobar el model de sol·licitud complementària al Portal de centre i a la pàgina d’adjudicacions provisionals del web del Departament d’Ensenyament.