Print Friendly, PDF & Email

Reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 29 de març de 2017

Hora: 9:30 a 13:00 h.

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.- Aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018.

2.- Oposicions al cos d’Inspectors d’Educació:

3.- Destinacions provisionals interins 2017-2018

4.- Nomenament substituts juliol 2017.

5.- Reassignació del professorat adscrit al CFA Jacint Verdaguer

6.- Oferta pública

7.- Torn obert de paraules.