Print Friendly, PDF & Email

Ahir 21 de novembre en seu parlamentària, en la Comissió d’Educació, el conseller Cambray ha anunciat després d’intervencions de diferents membres dels grups parlamentaris de l’oposició que demanaven insistentment l’equiparació salarial del professorat tècnic d’FP (PT) amb el professorat de secundària (PS),que molt properament s’arribaria a un acord amb els sindicats educatius sobre aquest tema, sempre i quan s’aprovessin els pressupostos del 2023.”

La plataforma unitària sindical en les seves peticions en les negociacions amb el Departament tenia dos punts dedicats exclusivament a l’equiparació salarial de tot el professorat tècnic d’FP.

Reproduïm quins eren els punts proposats i consensuats el dia 4 de novembre per les set organitzacions sindicals que convocaren les vagues educatives. Val a dir que exigirem que es compleixin sense excepcions en la propera mesa de negociació:

“1- Equiparació salarial de TOT el professorat de formació professional amb caràcter retroactiu des del dia de l’aprovació pel Parlament de Catalunya.

El Parlament de Catalunya va aprovar en sessió d’abril de 2019 l’equiparació salarial de tot el professorat d’FP atenent que era un greuge comparatiu que durava més de 29 anys. En aquesta línia el Departament d’Educació va reconèixer el greuge i va manifestar la seva voluntat de fer efectiu el mandat del Parlament de Catalunya tan aviat hi hagués pressupost, però que ja tenien quantificat el cost que això implicaria.

Resolució 375/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’equiparació laboral i retributiva dels docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari.

●   Establir de manera progressiva un complement per als professors tècnics de formació professional adscrits al subgrup professional A2, amb l’equiparació de llurs salaris al dels professors d’ensenyament secundari, adscrits al subgrup professional A1, mentre no hi ha una equiparació per part del Govern de l’Estat.

●        TOT el professorat del cos PTFP ha de gaudir de l’equiparació salarial.

2- Integració del professorat del cos de professorat tècnic d’FP al cos de secundària.

El Parlament de Catalunya va aprovar que instava al Departament a què vetllés i instés a Madrid perquè tot el professorat PTFP pogués integrar-se al cos de secundària.

Malauradament, actualment sembla que tan sols podran accedir els titulats universitaris. Es tracta d’una equiparació salarial i professional que de moment no en podrà gaudir tothom sinó una part encara no especificada del professorat.

Al BOE de 4 d’octubre, s’ha publicat el RD 800/2022, pel qual es regula la integració del professorat del Cos, a extingir, de Professorat Tècnics d’FP en el cos de Professorat d’Ensenyament Secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatius al professorat d’ensenyaments no universitaris, per la qual cosa,

Negociar de manera immediata la reglamentació el procediment d’integració propi en l’àmbit de Catalunya.

Garantir un procediment àgil i transparent, si els aspirants tenen la titulació a l’atri no serà necessari que es torni a presentar .”

En una segona tanda d’intervencions sobre aquesta qüestió, dos grups parlamentaris (Comuns i CUP) han exigit aclariments al conseller, preguntant-li que de les seves paraules entenien que l’equiparació afectava a tot el professorat tècnic d’FP, sense excepcions.

La sorpresa ha estat quan el conseller ha dit que no, que només a aquell professorat que tingui titulació universitària l’obtindria, la resta té de temps per a obtenir-la fins al 2024!

Tot un despropòsit i una falsedat! El sr. Cambray, pel que sembla, es limita a aplicar el decret aprovat pel Ministeri.

Com pot ser tan cínic i dir que està negociant l’equiparació amb els sindicats, quan el que ha dit és simplement que aplicarà la norma tal qual?

Conseller, existeix la possibilitat de pagar un complement a aquell professorat que no tingui la titulació universitària, tal com fan altres comunitats autònomes com Euskadi.

Simplement, hi ha d’haver la voluntat de complir el que aprova el Parlament i el que exigeix en la seva lluita la comunitat educativa.

Exigim des d’UGT l’equiparació salarial de tot el professorat tècnic d’FP sense distincions! No defallirem en aquesta petició!

Demostri que negocia conseller! No digui en seu parlamentària una cosa i després la contrària!

Jesús Martín, responsable d’FP d’UGT Educació

Barcelona, 21 novembre 2022