Print Friendly, PDF & Email

Les persones que han superat la fase d’oposició en el procediment selectiu d’accés als cossos docents, que no han estat seleccionades, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, s’hi incorporen automàticament.

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs-2020-2021/acces-aspirants-aprovats-no-seleccionats/