Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Educació publica una convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació de 110 places, per cobrir vacants en l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

Per accedir a aquest cos és requisit indispensable pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent i, per tant, la convocatòria va adreçada només als aspirants que són funcionaris de carrera d’un cos docent.

Termini de presentació de sol·licituds: del     18 de novembre al 5 de desembre de 2019

Llista provisional d’admesos i exclosos:        16 de desembre de 2019

Termini per presentar reclamacions: fins al    7 de gener de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos:           14 de gener de 2020

Inici del procediment selectiu: segona quinzena de gener de 2020

CURS DE PREPARACIÓ PER L’ACCÉS AL COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ (tancat)

Calendari