Print Friendly, PDF & Email

Aclariments a les faltes d’assistencia per: absència per malaltia mèdica i hores de visita mèdicas’estan barrejant dos conceptes diferents: 

EL BUTLLETÍ