Print Friendly, PDF & Email

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, desenvolupa les regles bàsiques de càlcul i distribució per sectors i àmbits de la taxa de reposició d’efectius, i estableix per a determinats sectors la possibilitat de disposar d’una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal que inclou fins al 90 % de les places que, dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016.

Fixar la taxa addicional per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal en 29.973 places, distribuïdes de la manera següent:

a) 15.658 places de personal funcionari de cossos docents.

b) 9.307 places de personal estatutari dels serveis de salut.

c) 5.008 places de personal d’administració i tècnic, funcionari i laboral.

Acord de Govern pel qual es fixa la taxa addicional per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (19.10.17)