Print Friendly, PDF & Email

Cos de professors d’educació de la Generalitat de Catalunya, professors d’ensenyament secundari (grup A, subgrup A1): 125 places

Places addicionals (10%): 13

Total places: 138

Via de reserva per a persones discapacitades: 7 places

Cos de professors tècnics de la Generalitat de Catalunya, professors tècnics de formació professional (grup A, subgrup A2): 147 places

Places addicionals (10%): 15

Total places: 162

Via de reserva per a persones discapacitades: 9 places

 

DOGVersió PDF PDF (44.38 KB)