ACORD GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

Print Friendly, PDF & Email

L’article 31 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, habilita l’aprovació de les ofertes d’ocupació pública d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en funció de les limitacions estatals vigents en aquesta matèria i autoritza, alhora, l’acumulació de la taxa de reposició d’efectius als àmbits i sectors que es determinin.

 Acord GOV/ 48/2017 PDF (50.17 KB)