Print Friendly, PDF & Email

SENSE RENUNCIAR A RES, RECUPEREM DRETS JA!

UGT Educació Pública comuniquem que, després d’un procés de negociació llarg i intens amb el Departament d’educació, hem arribat a un acord que representa un avenç significatiu en les condicions laborals del personal docent de Catalunya.

L’esmentat Acord inclou diverses disposicions clau:

  1. Retorn dels estadis de promoció docent als 6 anys: garantim el retorn dels sexennis als 6 anys i establim un període transitori en el qual els i les docents que, a causa d’aquest canvi, en puguin assolir un, l’administració li ho reconeixerà d’ofici. A més, durant aquest període i de forma excepcional, s’apliquen els estadis a tothom només pels anys de servei, sense tenir en compte els altres crèdits. Finalment, tant administració com sindicats acorden continuar treballant en l’agilització del reconeixement dels estadis fins que aquest sigui automàtic, sempre que es tinguin els requisits necessaris incorporats al portal ATRI.
  2. Compromís de seguir negociant les quantitats no percebudes: els sindicats signants en cap cas renunciem a continuar les negociacions per aconseguir el retorn del deute generat.

Captura del paràgraf de l’acord

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Recuperació de la reducció de 2 hores lectives per a majors de 55 anys: s’estableix un calendari per implementar la reducció de dues hores lectives per als docents majors de 55 anys. Aquesta mesura serà d’aplicació durant els cursos 2024-2025 i 2025-2026.

4.    Equiparació salarial al personal docent del cos de professors tècnics de formació professional i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: el pacte estableix un complement personal transitori que garanteix l’equiparació salarial del professorat del cos de professors tècnics de formació professional que no es puguin integrar al cos de professors d’ensenyament secundari per motiu de la seva titulació, que inclou les persones funcionàries de carrera, funcionàries en pràctiques i funcionàries interines. També  estableix un complement personal transitori que garanteix l’equiparació salarial del professorat del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, que inclou les persones funcionàries de carrera, funcionàries en pràctiques i funcionàries interines, equiparable a les retribucions que percep el professorat del cos de professors d’arts plàstiques i disseny. En ambdós casos, amb efectes de gener de 2024.

5.    Compromis de continuar negociant la resta de reivindicacions de la part social, especialment l’increment de dotacions vinculat a l’educació inclusiva, per al proper curs 2024-2025.

Des de la UGT vam realitzar una consulta entre la nostra afiliació i el 90% va expressar el seu suport a les mesures que inclou aquest Acord. Per tant, entenem que aquesta és la voluntat majoritària del personal docent.

Tot i que aquest Acord dóna resposta a la majoria de demandes del col·lectiu, no significa que renunciem a la resta d’objectius. Mantenim la nostra determinació a continuar les negociacions per revertir les retallades restants i millorar les condicions laborals del personal docent de Catalunya.

Entenem les complexitats de les negociacions i respectem la diversitat de perspectives dins del col·lectiu sindical. No obstant això, no podem ignorar la realitat dels reptes que enfrontem. En aquest sentit, volem qüestionar el plantejament de “o tot o res” adoptat per alguns sindicats, que fins ara no ha demostrat ser una estratègia efectiva.

La nostra experiència ens ha ensenyat que el progrés s’aconsegueix mitjançant diàleg, compromís, responsabilitat i una aproximació pragmàtica.

Finalment, instem als altres sindicats a reconsiderar la seva postura i a unir-se a aquest esforç conjunt per millorar les condicions de treball i l’educació en general. La nostra voluntat de negociar no significa debilitar la nostra determinació, sinó demostrar la nostra capacitat de trobar solucions realistes i beneficioses per a tothom.

Agraïm a tot el personal docent la seva confiança i suport continuat, i estem compromesos i compromeses a continuar treballant pel bé comú de la comunitat educativa.

Accedeix aquí al text de l’acord signat per la UGT

UGT Educació Pública