Print Friendly, PDF & Email
Actes informatius adjudicacions curs 2018 – 2019

DATA I LLOC:

ORDRE DEL DIA:

  • Informació adjudicacions estius.( suprimits, comissions serveis, provisionals, funcionaris carrera a l’ESO, articles 25, interins.
  • Consulta i modificació dades
  • Precs i preguntes.