Print Friendly, PDF & Email

El Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament preveu actuacions específiques per a l’aprenentatge i el perfeccionament de les llengües estrangeres, orientades a la millora de la pràctica docent i a l’adquisició de nous coneixements en aquesta àrea, adreçades tant al professorat especialista en llengües estrangeres, com al no especialista. Una de les actuacions més importants, dins el Pla d’impuls de les llengües estrangeres, és l’organització d’activitats de formació en metodologia i en lengua  instrumental anglesa, a Catalunya, durant l’estiu.

El Departament d’Ensenyament té un conveni de col·laboració amb el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que inclou una partida específica per a la formació del professorat en llengües estrangeres.

Aquest estiu totes les activitats es duran a terme a Catalunya el mes de juliol.

Requisits per inscriure’s en les activitats d’estiu

Estar en servei actiu en:

  • Centres educatius públics de nivell no universitari.
  • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
  • Serveis educatius.
  • Unitats orgàniques del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.
  • Inspecció d’Educació.

Període d’inscripció i procés

El període d’inscripció és del 17 al 31 de maig (ambdós inclosos).

Només es pot fer la inscripció a tres activitats en total. Per a cada activitat, s’haurà d’indicar l’ordre de preferència -alta, mitjana o baixa-, tenint en compte que cada activitat haurà de tenir una prioritat diferent.

Abans d’accedir a la inscripció, llegiu, si us plau, les instruccions de la convocatòria que es troben indexades al costat esquerra d’aquesta pàgina.

 

Accès a la inscripció

 

Es podran consultar les assignacions a partir del dia 20 de juny a través de la pàgina: les meves activitats.

En finalitzar l’activitat les persones participants hauran de respondre un qüestionari d’avaluació que trobaran a la pàgina: les meves activitats.