Print Friendly, PDF & Email

Requisits per inscriure’s en les activitats d’estiu

Estar en servei actiu en:

  • Centres educatius públics de nivell no universitari.
  • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
  • Serveis educatius.
  • Unitats orgàniques del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.
  • Inspecció d’Educació.

Període d’inscripció i procés

El període d’inscripció és del 15 al 29 de maig (ambdós inclosos).

Només es pot fer la inscripció a tres activitats en total. Per a cada activitat, s’haurà d’indicar l’ordre de preferència, tenint en compte que cada activitat haurà de tenir una prioritat diferent.

Més informació

Oferta d’activitats i inscripció