Print Friendly, PDF & Email

Activitats reconegudes pel Departament d’Ensenyament. 

Les activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

Escola d’estiu 2017