Print Friendly, PDF & Email

Resultado de imagen de docents ugtEn els darrers anys, en els centres docents s’observa un cert creixement en la formalització de queixes que podrien, pel seu contingut, acabar qüestionant el capteniment professional d’algun docent o d’algun altre treballador del centre.

Butlletí 709