Print Friendly, PDF & Email

Adjudicacions d’estiu curs 15-16

Accés a l’aplicatiu

Personal interí

– Persones que estan treballant en un centre del Departament

 – Persones que no estan en actiu en un centre del Departament

 Termini de desistiments: abans del 30 de juny de 2015

 Funcionaris de carrera

– Persones que estan treballant en un centre del Departament

– Persones que no estan en actiu en un centre del Departament

La sol·licitud es realitza a l’espai “Propostes de destinacions provisionals de les direccions” del Portal del centre.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 al 26 de juny