Print Friendly, PDF & Email

Continuem amb la mesa sectorial del 6-5-2013:

– TOTES LES PROPOSTES de les direccions de centre I LES PROPOSTES DE CONTINUÏTAT, aniran ordenades pel criteri D’ORDENACIÓ QUE POSI EL DIRECTOR. No hi estem d’acord en aquest criteri d’ordenació arbitrari, doncs els col.lectius tenen una ordenació natural establerta, com per ex. Els PPs que tenen una ordenació natural que vé donada per l’any d’oposició i la nota obtinguda en el procés d’accés. Aquest canvi de criteri respon doncs a una “avanzadilla” del Decret de plantilles en atorgar a les direccions dels centres aquesta competència de “decidir” qui va primer, qui va segon, o tercer…. a l’hora de fer “propostes” per a determinats llocs.

– Les adjudicacions es faran “centre a centre”: per cada codi de centre, la màquina mirarà totes les especialitats reconegudes que el sol.licitant hagi ordenat, però l’ESPECIALITAT TITULAR ( la d’oposició) serà la primera que es llegirà ( encara que la persona l’hagi posat al final de l’ordenació).

– Els Interins No participen d’OFICI , NO estan obligats a posar totes les especialitats reconegudes en el procés d’adjudicacions de vacants.

– Tots aquells que hagin de participar de forma obligatòria, és a dir, qui no tingui destinació per al curs proper i sigui F. carrera, hauran de tenir en compte que se’ls adjudicarà d’OFICI FINS I TOT ELS CAEPS I ELS CENTRES D’ED. ESPECIAL. Per tant, ara quan posem “ MUNICIPI” hi van inclosos també aquests centres que abans hi quedaven exclosos i s’havien de demanar explícitament. LLevat dels Centres d’Adults i els penitenciaris que aquests SÍ S’HAN DE DEMANAR EXPLÍCITAMENT. Per tant, ESGOTADES TOTES LES POSSIBILITATS dels sol.licitant, TERRITORIALS i ESPECIALITATS, L’ADMINISTRACIÓ FORÇARÀ L’OFICI per a TOT CATALUNYA.