Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Per poder veure tot els contingut heu de ser usuaris registrats, si ja ho esteu connecteu-vos:

Usuaris Existents Entrada