Print Friendly, PDF & Email

Podeu consultar destinacions per al curs 2016/17:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcPersonal/Detall?p_proc=61963

Usuari i contrasenya ATRI, ara mateix costa d’entrar, heu d’anar insistint però al final obre:

Imagen1