Print Friendly, PDF & Email

Resolució  adjudicacions provisionals estiu 2019-2020:

Termini per interposar reclamacions del 4 al 8 de juliol de 2019

Accés a la consulta
(amb identificador Atri)

Accés a la consulta
(amb identificador XTEC o codi d’usuari temporal)