Print Friendly, PDF & Email

RECLAMACIONS: Contra la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades podran interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

RECURS DE REPOSICIÓ PREVI AL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

13:15 Sembla que han passat de l’aplicatiu:

Accés a les llistes definitives d’acord amb la classificació alfabètica següent:

12:30 Aplicatiu off per a variar, segueixen enviant SMSs.
11:30 sembla que comencen a enviar SMSs a la gent comunicant la definitiva, l’aplicatiu no funciona
11:00 de moment res.

– Web del Departament:
– Resolució provisional

– Tot sobre  d’adjudicació de destinacions provisionals, definitives i nomenaments telemàtics d’agost
– GRUP FACEBOOK PER COMENTAR, CONSULTAR….
ESTAREM TOT EL DIA DE GUÀRDIA PER RESPONDRE LES VOSTRES CONSULTES.

One thought on “Adjudicacions d’estiu 2012”
  1. Soc de educacio física no tinc ningu endavant i no puc entendre que no hi hagi cap interinatge en totes les comarques de Girona ni en el maresme el meu numero de llista es el 1810 , algu pot explicar- me alguna cosa , tinc 55 anys i en el centre que estava la meva plaça va desasapareixer per retallada

Comments are closed.