Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2020-2021 són els següents:

Consulta i modificació de dades del 26 de maig al 4 de juny 2020

a) Personal interí: del 26 de maig al 4 de juny 2020

b) Personal funcionari de carrera: del 8 de juny al 17 de juny de 2020

c) Personal funcionari en pràctiques: del 8 de juny al 17 de juny de 2020

c) Personal acollit a l’article 25: del 25 de maig al 26 de juny de 2020, prèvia cita dels Serveis Territorials.

d) Propostes direccions del 8 de juny al 3 de juliol de 2020,

———————————————————————————–

Professorat interí

Consulta i modificació de dades

———————————————————————————————————–

Funcionaris de carrera

Presentació de sol·licituds: 8 de juny al 17 de juny de 2020

Accés a la sol·licitud (amb identificació XTEC)

Accés a la sol·licitud (amb identificació ATRI)

Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

Presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 26 de juny de 2020

La sol·licitud es realitza telemàticament als serveis territorials d’Educació o al Consorci d’Educació de Barcelona

Propostes de les direccions dels centres

Presentació de sol·licituds: 8 de juny al 3 de juliol de 2029,

———————————————————————————————————

Us fem un avançament dels monogràfics provisionals per col·lectius a l’espera de la publicació de la resolució:

Xerrada Informativa adjudicacions videconferencia.

Día 25 de Maig de 2020 17 hores.  Pròximament tindreu l’enllaç de la xerrada