Print Friendly, PDF & Email

Adjudicacions d’estiu curs 2023-2024

– del 4 de maig al 15 de maig: personal substitut i personal interí.
– del 4 de maig al 17 de maig: personal acollit a l’article 25.
– del 16 de maig al 29 de maig: personal funcionari de carrera i en pràctiques.
– del 9 al 22 de maig: personal funcionari de carrera ( d’altres administracions, comissions de serveis). Fins el 19 de maig aquelles persones que tenen serveis prestats un cop tancada l’adjudicació.

L’ordre de les fases de participació serà així:

1-Suprimits/ suprimides.
2- Personal funcionari provisionals de processos selectius per oposicions fins al 2022.
3- Comissions de servei i persones d’altres administracions que s’incorporen.
4- Personal funcionari amb les pràctiques pendents.
5- Personal funcionari que han obtingut plaça pel concurs de mèrits.
6-Personal interí i substitut amb un dia de serveis prestats.

UGT Educació Pública