Print Friendly, PDF & Email

Per a tots els interessats de les zones del Baix Llobregat i de l’Hospitalet a la propera sessió informativa sobre adjudicacions provisonals per al curs 2013 / 14 a UGT de Cornellà.

Més informació i inscripcions