Print Friendly, PDF & Email

ALERTA! amb L’Acord GOV/29/2012 que modifica les condicions per al reconeixement dels estadis docents:

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi és posterior a la data d’assoliment, la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

O sigui, si no estem atents quan complim el sexenni i no fem la sol·licitud el mes anterior a complir-lo tots els mesos que passin fins que fem la sol·licitud no ens els pagaran, com feien fins ara.

Per evitar que us robin més diners (com estan fent amb les retallades) comproveu a ATRI (Expedient i formació, Expedient, Consulta de dades, Dades administratives, Serveis prestats i triennis) el temps total treballat i quan us falta per complir el poper sexenni.

Llegir més per veure les novetats i el procés per demanar un estadi.

NORMATIVA

L’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 adequa les condicions i els criteris per al reconeixement dels estadis docents.

Nou calendari d’aplicació de les modificacions

El reconeixement del primer estadi requerirà 9 anys de serveis prestats i un crèdit de mèrits docents.

Entre els anys 2012 i 2013 el nombre de crèdits per mèrits docents corresponents als estadis segon a cinquè s’incrementarà gradualment cada any, de la manera següent:

any 2012: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits

any 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=603784&language=ca_ES

RESUM NORMATIVA

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

Sis / nou crèdits corresponen a serveis prestats. Els quatre /un crèdits restants han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

Els funcionaris de carrera podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció. Els funcionaris en pràctiques, els funcionaris interins i el professorat de religió podran assolir com a màxim tres estadis de promoció.

La promoció d’un estadi a un altre s’assolirà el mateix dia en què s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l’estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi es posterior a la data d’assoliment la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

SOL.LICITUD:

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Arees_actuacio/Professors/Estadis%20de%20promoci%C3%B3/ARXIUS/G409_022.pdf

En tots els casos, els documents han de ser originals o fotocòpia compulsada.

En els certificats d’activitats de formació hi ha de constar obligatòriament:

La identificació de l’activitat de formació i el nom de l’organisme convocant; Data d’inici i finalització; Nombre d’hores de durada; Tipus de participació: com a assistent/alumne o com a formador.

29 thoughts on “ALERTA! ESTADIS DE PROMOCIÓ (SEXENNIS)”
 1. Bon dia,
  Us vull fer una consulta: Em podeu dir si el professorat, que en un centre concertat, és tutor d’un estudiants en pràctiques, en el mateix centre, si per aquest motiu té punts pel cobrament de sexennis?
  Gràcies
  Gemma

 2. La concessió d’un estadi docent , donat que l’han de “concedir” i no és “automàtic” com els triennis, voldria saber si es podria donar al possibilitat de que pugués venir condicionada per factors no estrictament burocràtics i administratius, i per consideracions morals o valoratius del candidat al sexenni?

 3. Hola, jo he estat a tres col.legis concertats diferents, en total sumen 11 anys, pero a cadascun he treballat diferent nº d’hores (Al primer tres anys i 12h setmanals, al 2on tres anys i 10 hores setmanals i a l’actual porto cinc anys a jornada complerta). A més, als dos primers col.legis estava a l’ESO i a l’actual estic a primària. Sabeu si puc sol.licitar el primer estadi?

 4. Hola. Vaig demanar al juliol el reconeixement del 4t estadi a efectes 1/9/2015 i a data d’avui no figura a l’atri el seu reconeixement, però si el 8è trienni i tampoc es pot visualitzar la nòmina de setembre… A SSTT de Tarragona no m’agafen el telèfon ni em responen el correu… Dels mèrits gravats a l’atri no vaig adjuntar documentació, em van dir que si estaven gravats no calia… És normal tot això? He de fer alguna cosa? Gràcies

 5. Hola per demanar sexeni ja he fet 9anys a setembre. Al demanar-ho a final de juliol en van contestar que no tenia dret encara. No s’enten… si vaig aprovar juliol 2006. Em podeu assessorar? Gracies

 6. Bona tarda,
  Jo sóc funcionària i havia treballat rèviament a la concertada. Aquests anys compten pels estadis? Gràcies!

 7. voldria fer una consulta. l’any 2005 vaig començar a treballar al dep d’ensenyament com a laboral TEI (C) durant 3 cursos, el 2008 vaig aprovar les opos de mestre. En aquest momemnt tinc dos trienis com a cos B i un com a C. el maig fare el 3r trieni cos B.
  La meva pregunta es: podria haver demanat el reconeixement del sexeni el 2011?
  de fet hem va comptar com a antiguitat i mèrits a l’hora d’aprovar les opos el temps treballat al centre com a TEI (escola publica).
  o per altre banda m’ahig d’esperar al maig a sol.licitar el reconeixemtn del primer estadi (9 anys, tres triennis com a B) ?
  Gràcies

 8. Hola fa uns anys havia treballat en una escola concertada que era una cooperativa de mestres i vaig aprovar les oposicions el 2007. Fins ara em pensava que la concertada no tenia sexennis i a més, al ser ja cooperativista de l’escola no vaig sentir mai cap comentari sobre això.
  Voldria saber si acreditant el contracte que tenia i la formació que vaig fer fins el 2007 podria demanar ja el primer estadi.

  Gràcies

 9. Quantes hores de cursets cal documentar per obtenir un sexenni?
  Quins són els requisits mínims?
  Gràcies!

 10. hola, al primer estadi et demanen tenir un B2 d’anglès o no? gràcies!!!!

 11. Bona tarda,
  La meva dona treballa en una escola concertada i farà el primer estadi (9 anys) a finals d’agost, així que a partir de setembre ja podria sol·licitar a la Generalitat el seu reconeixement.
  El tema és que el proper curs escolar, te previst canviar d’escola i voldria traslladar-vos la següent consulta:
  Els mèrits s’acumulen per prestació global a la Generalitat o prestació específica al Centre? Es a dir, li respectaran els anys a plaça concertada o haurà de començar de cero novament?
  Gràcies per avançat.

 12. Jo he de complir el 6è estadi aquest juny, i no se si el reclamo o no val la pena? Gràcies

 13. Hola, la meua dona va començar a treballar a la universitat i després va passar a ser professora de secundària. Ensenyament li va reconèixer per aquest motiu la feina a la universitat tenint en aquests moments més de 14 anys de serveis prestats, 4 trienis i fins ara un sexenni.

  Donat que els seus sexennis no segueixen la lògica dels trienis no ha sabut mai a partir de l’ATRI quan li tocava demanar el segon sexenni. Fa dos anys ho va intentar demanar presencialment a BCN-comarques i li van dir verbalment que encara no tenia dret.

  En abril d’aquest any suposadament l’hauria d’haver demanat però estava de baixa per risc d’embaràs sense poder sortir pràcticament de casa. Ara acaba la baixa maternal, ha anat a demanar el sexenni i li han dit que li deixaran de pagar de 9 a 10 mesos per no haver-ho demanat abans, al voltant de 1000 euros.

  És realment legal aquesta mesura? Si demanda a ensenyament te possibilitats de què li donen la raó i recuperar almenys una part dels diners després de pagar l’advocat o el que corresponga?

  Jo entenc que és un dret del sou i no entenc que a més a més a l’expedient no aparega la data de concessió de l’anterior estadi.

  Moltes gràcies.

  1. Per desgracia aquesta mesura va entrar en vigor fa dos anys i l’utilitza el Departament per estalviar diners. Els sindicat ja vam avisar que cal estar molt atents amb els estadis ja que ara ja no es paguen en efectes retroactius. No se si tindríeu alguna possibilitat fent una demanda, us tindríeu que posar en contacte amb els nostres serveis jurídics. 932956100

 14. Bones,
  Tenia entès que els sexenis ja no existeixen, i s’ha de demanar el primer estadi als 9 anys. Això continua vigent o és com abans que es pot demanar als 6 anys?
  Moltes gràcies!!!

 15. Bona tarda,

  1)a que es refereix 6/9 crèdits de serveis prestats? No ve especificat quan ho desenvolupa. Només desenvolupa els 4/1 crèdits restants….

  2)i en els 4/ 1 crèdits restants, apartat 1, l’avaluació de la Inspecció i docència en el cas de un Servei Educatiu (EAP) com es tradueix?

  Gràcies
  Xana

 16. Bon dia, vaig una mica perduda en aquest tema dels estadis. Treballo en un centre concertat i tinc el sou directe, no delegat. Puc sol·licitar els estadis?
  I,la sol·licitud s’ha de presentar a la mateixa escoal?
  Gracies,
  Ana

 17. Bon dia,
  Acabo de lleguir aquest article. Sóc interina i fa un parell de mesos que he fet 6 anys treballant. La meva pregunta és si els interins també podem demanar el reconeixement de sexenis.
  Gràcies!

 18. Bon dia,

  Em poso en contacte amb vosaltres per traslladar una consulta, donat el desconeixement absolut que tenim del tema.

  La meva dona treballa des de 01/09/2005 en una escola concertada, cobrant directament de la Generalitat de Catalunya. Aquest matí s’ha assabentant, de casualitat per un company, de l’existència del concepte “SEXENNIS”. Buscant per Internet, hem vist que es podia sol·licitant reclamant els endarreriments (informació 2009-2011), però segons el que publiqueu això ja no es possible des de 2012. No hi ha cap opció de reclamar els endarreriments des de 09/2011 fins ara?

 19. Bona tarda,

  Estic preparant la sol·licitud del meu 2n estadi i voldria saber si la documentació que acrediti les tutories fetes en cursos complerts, puc trobar-la al meu expedient a ATRI o bé ho sol·licito a l’escola.

  Gràcies

Comments are closed.