Print Friendly, PDF & Email

ANUNCI per a la realització de substitucions de personal de tractament dels centres penitenciaris i centres educatius de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia (ref. núm. JUS/134/2020)

El Departament de Justícia té la necessitat de poder cobrir amb urgència substitucions als centres penitenciaris i centres educatius de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, que es relacionen a continuació:

 Centres penitenciaris
 Cos de Titulació Superior Psicologia
 Cos de Diplomatura Treball Social
 Cos de Diplomatura Educació Social

Més informació