Print Friendly, PDF & Email

Totes aquestes mesures s’han de sumar a les que aquesta setmana ha publicat Wert i que s’aprovaran divendres.

Si voleu un article més extens us invito a llegir aquesta revista de la Fete-Ugt.

Andalusia: El pressupost general per l’any 2012 ha crescut en un 1,1%. La partida d’Educació creix un 2,5%. Destacar la contractació de nou professorat, el programa de gratuïtat de llibres de text amb 105 milions de euros o el programa de beques amb 180
milions. El pressupost per a les universitats públiques experimenta un increment
del 2,5%.

Aragó: El pressupost per a educació baixa 18 milions d’euros. La retallada de personal (-16,7%) especialment dràstic en els gairebé 9 milions d’euros menys de la quota de substitucions per baixes, que passa del 4% al 1,87%.

Astúries: Es prorroguen els pressupostos de 2011.

Balears: Es retalla el pressupost en 55 milions d’euros el que suposa una reducció de les plantilles dels grups A1 i A2 i un augment de la càrrega lectiva en Secundària. Això suposa una reducció del 40% del personal interí.

Canàries: El pressupost d’educació augmenta només un 0,36%. Aquesta pujada lleu es destinarà entre altres a la millora de l’èxit escolar, la lluita contra l’abandonament o els serveis complementaris d’atenció a les famílies. Pel contrari, baixa la inversió en les
universitats en un 3,41%.

Cantàbria: El descens en el pressupost se situa en el 0,79%, patint un  retallada significativa la partida destinada a Universitat amb 4,5 milions menys.

Castella-la Manxa: Es prorroguen els pressupostos fins al febrer i es presenta
un Pla de garanties dels serveis públics que inclou reducció salarial d’un 10% en els complements específics dels funcionaris, augment de les hores de treball fins a les 37,5,
contractació d’interins (fins a 30 de juny) d’acord a les necessitats i control de les baixes, i reducció de la inversió en infraestructures.

Catalunya: El pressupost en l’educació no universitària és de 283,3 milions menys i 164,9 menys en la universitària.

 Euskadi: La reducció del pressupost en un 0,9% comporta la congelació de les nòmines, la supressió de les primes per jubilació voluntària, del contracte de relleu i de l’opció de pròrroga del servei actiu amb 65 anys. Més es limiten les substitucions, es redueixen
les interinitats i sesuspenden, temporalment, alguns programes educatius.

Extremadura: Es redueixen més de 23 milions d’euros destinats a Universitat.
També es retallen o disminueixen les partides destinades al suport, reforç
i orientació educativa.

Galícia: La partida de personal docent pateix una retallada de 1,7%, i la de dinamització,
foment i promoció exterior del gallec es retalla en prop d’un milió d’euros.

La Rioja: La retallada de l’1% afectarà entre altres partides a: la promoció, la ensenyament universitari, la investigació i el desenvolupament, l’atenció a la diversitat,
les despeses de funcionament dels centres o la nova construcció.

Madrid: El pressupost en educació descendeix en 45 milions d’euros. Es retalla un 2,5% les transferències a les universitats públiques, i la partida del professorat de Secundària i FP es queda amb 1.125 milions menys.

Múrcia: S’estenen les mesures adoptades en la “Llei del Tijeretazo”, s’anuncien canvis en matèria de retribucions i es paralitza la contractació de personal laboral temporal.

Navarra: La inversió en educació cau un 4%, el que suposarà reduccions de
salaris i plantilles.

País Valencià: Les partides d’educació baixen un 2,4%. Als docents se’ls retalla el 50% del complement de formació i als interins no se’ls paga el salari de juliol i agost. A més, es redueix el sou als treballadors amb incapacitat laboral, se suspèn el pla de pensions i s’eliminen ajudes socials.