Aptes a la fase de pràctiques aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.