Print Friendly, PDF & Email

 

Si no fan el pagament correctament UGT els tornarà a portar als tribunals

El passat 10 de març es va aprovar l’Acord de Govern que estableix la recuperació d’una part de la paga extra retallada el 2012: 44 dies. Aquest acord confirma que la campanya impulsada per la UGT ha estat un èxit. Gràcies a la multitud de demandes individuals presentades per la UGT i traduïdes en condemnes contra l’Administració, el Govern ha hagut de donar marxa enrere i abonar la part meritada de la paga extra de 2012 a tot el personal de l’Administració.

L’abonament d’aquesta quantitat no és, sinó, l’inici d’un procés de recuperació endegat per la UGT i que no s’aturarà fins a recuperar tot el que ens han robat. No dubteu que les reclamacions administratives i judicials presentades, reivindicant les pagues extres de 2013 i 2014, també tindran èxit.

Però aquest acord de govern també determina que a aquests 44 dies, que s’abonaran al març, se’ls hi aplicarà en alguns casos una reducció. Us intentarem explicar amb senzillesa i de manera resumida aquesta nova il·legalitat que ens volen aplicar, més pròpia d’un contuberni de trilers que d’un govern europeu.

El 2012, el Govern de la Generalitat va establir una retallada del 5% de les nostres retribucions íntegres aplicada sobre el complement específic. El mateix 2012, però posteriorment, des del govern central es va decretar la supressió d’una quantitat equivalent a una paga extra que substituïa el decret de la Generalitat. Això significava, aproximadament, una reducció al voltant del 7% de les nostres retribucions íntegres.

Ara, la devolució d’aquests 44 dies meritats de l’extra de 2012 que ens retornaran significa un abonament, depenent del salari de cada treballador i en relació al complement específic que es cobra, proper al 2% del salari íntegre.

Recapitulant: ens van treure una quantitat pròxima al 7% per la retallada de la paga extra de 2012, i ara ens retornaran, aproximadament, un 2%. És a dir, que, en definitiva, entre el que ens van treure (7%) i el que ara recuperem (2%), ens van sostreure una quantitat que fluctua al voltant del 5% de les retribucions íntegres. En la majoria dels casos una mica per sota d’aquesta quantitat.

I què fa l’administració?: doncs torna a fer reviure el Decret que va dictar l’any 2012 de retallada del 5% i que havia quedat sense efectes per un decret posterior. En virtut d’això, l’administració considera que tots aquells treballadors als quals se’ls hi hagi retallat menys del 5% de les seves retribucions íntegres, hauran de tornar la quantitat corresponent fins a arribar al 5%.

I, en concret, quina quantitat ens trauran? No hi ha una quantitat única perquè depèn del sou de cada un, en especial del complement específic assignat. Però, en general, entre 0 i 180 euros dels diners que ens retornin aquest mes.

Ens ho retornaran tot… per negociació o per sentències judicials!

Butlletí 582 pdf

Instruccions emplenament de les sol.licituds abonament de recuperació d’una part de la paga extra 2012 (jubilats i  desplaçats altres comunitats )

One thought on “Aquest mes de març cobrarem part de l’extra de 2012”

Comments are closed.